Rapla maakonna valdade XXVII suvemängud

Kohila valla võistkonnas osalemise soovist anna teada Aavo Kergandile 5236932 või spordikompleks@kohila.ee

                                                                                                                                                 

RAPLA MAAKONNA  XXVII SUVEMÄNGUD 

I  EESMÄRK JA ÜLESANDED

1. Pakkuda Raplamaa elanikkonnale võistlemise võimalusi ja vaba aja sportlikku  sisustamist.

2. Selgitada maakonna suvemängudel vastavalt spordialale parimad sportlased, parimad võistkonnad ja sportlikumad vallad.

   Spordialad:

1) võrkpall (noored, vanad)     - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

2) pendelteatejooks                  - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11 - 11.30

3) kergejõustik                          - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11 - 14.00

4) petank                                    - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

5) sõudeergomeeter                  - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.00

6) juhtkonnavõistlus                 - 2. juuni (laupäev), Kohilas, mandaat 10.30, võistlus 11.15

7) maastikuratta võistlus         - 3. Juuni (pühapäev), Pirgus, mandaat 11.00, võistlus 12.00

8) laskmine                               -  5. juuni (teisip), Kaius, laskerada avatud 10 – 20.00

9) orienteerumine                     –  6. juuni (kolmapäev), Kohilas, start avatud 17 - 19.00

II AEG JA KOHT

Maakonna XXVII suvemängude spordialad toimuvad juunis Rapla ja Kohila vallas. Suvemängude ametlik avatseremoonia 2. juunil 10.45 Kohila staadionil.

Üldregistreerimisleht, kuhu on kantud kõik sportlased ja tehnilised ülesandmislehed spordialadel palun saata hiljemalt 30. maiks spordiliitu. e-mail: info@raplamsl.ee. Täiendav info 485 5481 või 5340 9205.

III JUHTIMINE JA KORRALDAMINE

Suvemängude korraldamist ja üldjuhtimist teostab Rapla Maakonna Spordiliit. Tehniline läbiviimine kindlustatakse koostöös Rapla ja Kohila vallavalitsusega ning klubidega Orvand, Kaiu Laskurklubi, Spordiklubi ATO, Kohila Võrkpalliklubi, Raplamaa Rattaklubi KoMo, Pirgu Külaselts ja Kohila Spordikeskus.

Võistluste peakohtunik Rein Pajunurm tel. 5340 9205, e-mail info@raplamsl.ee

IV OSAVÕTJAD

Võistkondi lubatakse komplekteerida antud valla territooriumil elavatest, töötavatest, õppivatest või maakonnas registreeritud spordiklubidesse kuuluvatest elanikest.  Vaidlusküsimuste puhul elamise ja töötamise korral antakse otsustamise õigus võistlejale.

Omavalitsused võivad suvemängudel olla esindatud naiste/meeste/tüdrukute/poiste võrkpallis kuni 4 võistkonnaga. Võistkondlikku arvestust peetakse täiskasvanutele (naised/mehed) ja noortele (tüdrukud/poisid) eraldi, üldarvestusse läheb 4 võistkonna paremad tulemused. Pendelteatejooksus ja petankis kuni nelja võistkonnaga. Üldarvestusse läheb antud aladel 2 parema võistkonna tulemus.

Orienteerumise, laskmise, rattakrossi, kergejõustiku ja sõudeergomeetri osavõtjate arv ei ole piiratud.

Kergejõustikus peetakse eraldi arvestust meestel (sh poisid) ja naistel (sh tüdrukud). Arvesse läheb 20 paremat tulemust. Tüdruku ja poisi sünniaastaks on 2002 või hiljem sündinud.

Juhtkonnavõistlusel osaleb igast vallast 5-llikmeline võistkond.

V MÄNGUDE KAVA, VÕISTKONDADE SUURUSED, TULEMUSTE ARVESTAMINE  

 VÕRKPALL nais- ja meeskondadele: 2. juunil Kohila Rannavollekeskuses, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna suuruseks on 3+1 sportlast (3 platsil + 1 varus), mängu alustatakse 3 mängijaga. Mängitakse liivaväljakul saalivõrkpalli reeglite järgi, mängupalliks on rannavõrkpall. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist. Vald võib välja panna kuni 4 naiskonda ja 4 meeskonda. Võistkondlikku arvesse läheb 4 parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Katleen Kangur tel 5346 3559

2) VÕRKPALL tüdrukutele ja poistelele: 2. juunil Kohila Rannavollekeskuses, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna suuruseks on 3+1 sportlast (3 platsil + 1 varus), mängu alustatakse 3 mängijaga. Mängitakse liivaväljakul saalivõrkpalli reeglite järgi, mängupalliks on rannavõrkpall. Võistluste süsteem selgub peale eelülesandmist. Vald võib välja panna kuni 4  tüdrukute ja 4  poiste võistkonda. Võistkondlikku arvesse läheb 4 parema võistkonna tulemus. Arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Katleen Kangur  tel  5346 3559                                          

3)PENDELTEATEJOOKS: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonnas 8 võistlejat: 2 tüdrukut, 2 poissi, 2 naist/naisveterani ja 2 meest/meesveterani.

NB! igaüks võisteleb oma vanusegrupis, asendamine ei ole lubatud.

Paremusjärjestuse määrab distantsi läbimise aeg. Vald võib välja panna kuni 4 võistkonda. Valla arvestusse läheb 2 parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminevad võistkonnad hoiavad kohad ja punktid kinni. Tüdruku ja poisi sünniaastaks 2002 või hiljem sündinud.

Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

4)KERGEJÕUSTIK: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistlejate arv on piiramata. Eraldi võistkondlikku arvestust peetakse meestel (sh poisid) ja naistel (sh tüdrukud). Arvesse läheb 20 paremat tulemust. Tüdruku ja poisi sünniaastaks on 2002 ja hiljem sündinud.

Alal I koht - 31 punkti, II - 29, III – 28, IV - 27. jne. punkti.  Võistkondade võrdsete punktide korral on määrab esi– või paremate kohtade arv.

Peakohtunik Andres Saks 509 2580; Peasekretär Laine Rokk 5349 0954

Programmis:

NAISED             T - 2002 ja hiljem sünd.                       NAISVETERANID

                                                                     I gr. (1983-1974)     II gr. (1973 ja varem)

  60 m                       60 m                                 60 m                         60 m

800 m                      800 m                                800 m                       800 m

kaugus                    kaugus                               kaugus                      kaugus

kuul 4 kg                 kuul 3 kg                            kuul 4 kg                   kuul 3 kg                   

 
MEHED              P - 2002 ja hiljem sünd.                        MEESVETERANID

                                                                       I gr. (1978-1969)    II gr. (1968 ja varem)

  60 m                       60 m                                   60 m                            60 m

1500 m                     800 m                                 1500 m                         1500 m

kaugus                      kaugus                                kaugus                          kaugus

kuul 7 kg                   kuul 4 kg                             kuul 7 kg                       kuul 6 kg

 

5)SÕUDEERGOMEETER: 2. juunil Kohilas

Võistlejate klassid ja distantsid.

Poisid/tüdrukud        P / T    -500m  2002 ja hiljem sünd

Naised                            N -500m  (2001-1984)

Mehed                            M -500m  (2001-1979)

Naised-veteranid I       NV I  -500m  (1983-1974)    

Mehed-veteranid I       MV I -500m  (1978-1969) 

Naised-veteranid II     NV II -500m  (1973 ja varem)

Mehed-veteranid II     MV II -500m  (1968 ja varem)

Võistlejate arv piiramata.  Võistkondlikku arvestusse läheb iga vanuseklassi parim tulemus + 8 paremat tulemust olenemata vanuseklassist. I koht igas vanusegrupis annab 31 punkti, II-29, III-28, IV-27 jne. punkti. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Võrdsete punktide korral on määravaks kõrgemate kohtade arv.

Peakohtunik Tarmo Rahuoja mob.515 6885 e-mail: tarmo@ato.ee

6)PETANK: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, võistlus 11.00.

Võistkonna moodustavad 3 põhi- ja 1 varumängija. Võistlema peab kogu aeg vähemalt 1 naismängija. Vald võib välja panna kuni 4  võistkonda. Läbiviimise süsteem selgub peale võistkondade registreerumist. Arvesse läheb 2 parema võistkonna tulemus, arvesse mitteminev võistkond hoiab koha ja punktid kinni.

Peakohtunik Ants Lindre 5303 1964, ants.lindre@mail.ee

7)JUHTKONNAVÕISTLUS: 2. juunil Kohila staadionil, mandaat 10.30, suvemängude avamine 10.45. Võistlus 11.15

Võistkond koosneb 5 liikmest: 2 vallavalitsusest ja 3 volikogust.

Juhtkonnavõistluses 3-5 osavõistlust, mis tehakse teatavaks hiljemalt nädal enne mängude algust.

Peakohtunik RMSL 5340 9205, info@raplamsl.ee

8)MAASTIKURATTA (MTB) VÕISTLUS:      - 3. Juuni (pühapäev), Pirgus, mandaat 11.00, võistlus 12.00

Võistlus toimub ”KoMo paaristeatesõidu” raames, võistlejad jagatakse paaridesse aga Suvemängude arvestusse läheb iga sõitja individuaaltulemus (aeg).

Võistlejate arv piiramata. Võistkonna arvesse lähevad 4 parema naise ja 6 parema mehe tulemused. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht 31 punkti, II – 29, III – 28, IV – 27 jne. Võrdsete punktide korral on määravaks paremad individuaalkohad.

Võistlejate registreerimine teha elektrooniliselt hiljemalt 1. juuniks  e-mailile: komo@komo.ee

Peakohtunik Ain Täpsi, komo@komo.ee

NB! Kiivri kandmine kohustuslik.

9)LASKMINE: Võistlus toimub Kaiu lasketiirus 5. juunil, rada avatud kell 10 - 20.00.

Sportpüss – lamades toelt 10 lasku.

Võistlejate arv on piiramata, kusjuures võistkonna arvesse läheb 8 paremat tulemust meeste arvestuses ja 4 paremat tulemust naiste arvestuses. Alal I koht  - 31 punkti, II - 29, III – 28, IV - 27. jne. punkti.  Võistkondade võrdsete punktide korral on määravaks esi – või paremate kohtade arv. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni. Peakohtunik Endel Kaasiku 5340 3107

10)ORIENTEERUMINE: 6. juunil Kohilas, start avatud kell 17 - 19.00.

Võistlusklassid: NM - 16, 21, 40, 50. Võistkonna arvesse läheb 10 paremat tulemust  vanuseklassist olenemata. Võistkondliku paremusjärjestuse selgitamiseks saavad võistlejad punkte alljärgnevalt: I koht - 31 punkti, II-29, III-28, IV-27  jne. Võrdsete punkide korral määrab paremusjärjestuse suurem esi- või paremate kohtade arv. Arvesse mitteminevad võistlejad hoiavad kohad ja punktid kinni.

Peakohtunik Ülo Viru, rajameister Urmas Tammemäe 503 8730

VI  SUVEMÄNGUDE ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

Suvemängude arvestus üksikutel spordialadel toimub ühes grupis ja valdade paremusjärjestus üldarvestuses. Spordiala võitmine annab võistkonnale 11 punkti, II- 9, III- 8, IV- 7 jne. punkti.

XXVII suvemängude üldvõitja selgitamisel lähevad arvesse 7 parema spordiala tulemused. Punktide võrdsuse korral on määravaks paremuselt kaheksas ala. Kui ka siis võrdsed punktid, läheb arvesse saavutatud parimate kohtade arv. Üksikutel spordialadel hoiavad arvestusse mitteminevad võistkonnad kohad ja punktid kinni.

VII  AUTASUSTAMINE

XXVII suvemängude võitjaid valdu autasustatakse karika ja mängude diplomiga, II ja III kohale tulnud võistkondi karika ja diplomiga. Mängude kavas olevate spordialade võitnud võistkondi autasustatakse karikaga ja diplomiga, võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega, II - III kohale tulnud võistkonda diplomiga ja võistkonna liikmeid medalite ja diplomitega.

Kergejõustikus, orienteerumises, laskmises, rattakrossis ja sõudeergomeetris autasustatakse üksikalade või vanusegruppide kolme paremat võistlejat suvemängude medalite ja diplomitega.

VIII  ÜLDISELT

Võistleja võib osaleda mitmel spordialal, kuid arvestama peab alade/mängu algusaegu ja ajakava. Kui välja kuulutatud spordialal sportlane ei ilmu starti vähemalt 5 minuti jooksul, pallimängudel vähemalt 5 minuti jooksul, võib ala peakohtunik tühistada võistkonna/sportlase tulemused või sportlase/võistkonna diskfalifitseerida.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohapeal võistluste peakohtunik koos vastava spordiala peakohtunikuga, võistluspaigas ala peakohtunik.

Iga võistleja vastutab oma tervisliku seisundi eest ise.

Registreerimine teha elektroonselt 30. maiks aadressile info@raplamsl.ee. Palun saata ka osalejate üldregistreerimise leht ning iga spordiala eraldi võistlejate arvu ja koosseisuga.

Võistluspäeva hommikul on võimalik teha korrektuurid eelnevalt esitatud nimekirjades. Võimaluse korral teha valmis kergejõustiku osavõtjakaardid (nimed osavõtjakaardile trükitähtedega!).

Võistkondadel kaasa võtta valla sümboolika (lipp, vapp jne).

TOITLUSTUS  -  2. juunil Kohilas: praad, jook, suhkrusai. (Kaire 5014375)

Koostas RMSL peasekretär R. Pajunurm